8 diciembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

DPRRP ANUNȚĂ FINALIZAREA EVALUĂRII PROIECTELOR DEPUSE

DPRRP anunță finalizarea evaluării proiectelor depuse în cadrul sesiunii de finanțare din 2016. Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (DPRRP), a încheiat evaluarea proiectelor depuse în cadrul sesiunii de finanțare pentru anul 2016.

Listele cererilor aprobate, respinse și neeligibile, se regăsesc în anexe.

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 321/2006, coroborat cu art. 4 lit. d din Legea nr. 350/2005, solicitantul finanțării care nu a întrunit punctajul necesar sau a fost considerat neeligibil în urma procesului de evaluare, selectare și aprobare a cererii de finanțare depusă de acesta, poate formula în scris o contestație care va fi trimisă spre soluționare DPRRP.

Contestația se va formula în scris și va cuprinde:
-Datele de identificare a contestatarului;
-Titlul proiectului;
-Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia;
-Contestațiile se trimit prin e-mail la adresa dprrp@mae.ro, poștă, cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura DPRRP.

Pentru redactarea contestației este disponibil, de asemenea, următorul formular.Contestația se va depune/transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data și ora  afișării rezultatului procesului de evaluare a proiectelor pe pagina de internet www.dprp.gov.ro, până vineri 22 aprilie 2016, ora 13:00 (ora României). Contestațiile vor fi soluționate de către DPRRP în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor.

În procedura de soluționare a contestațiilor vor fi luate în considerare numai solicitările de finanțare care au parcurs procesul de evaluare, nefiind permise completări ale dosarelor.

 

Lista proiectelor aprobate din Spania: 

123