30 noviembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

COPIII VOR PUTEA PRIMI O A DOUA ALOCAȚIE. CE ACTE SUNT NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE ACEȘTI BANI

Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu venituri reduse care au în creştere copii în vârstă de până la 18 ani, administrațiile locale au creat o nouă alocaţie.

Astfel că, familii ale căror copii, de vârstă şcolară, care frecventează în mod constant cursurile unei unităţi de învăţământ, vor putea beneficia de acești bani.

Dacă un copil este nevoit să întrerupă cursurile din motive medicale, această nouă alocaţie nu va fi sistată, atât timp cât timp elevul nu are alte absenţe nemotivate care ar putea conduce la scăderea notei la purtare sub 8.

 1. Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

 

 • 82 de lei pentru familia cu un copil;
 • 164 de lei pentru familia cu doi copii;
 • 246 de lei pentru familia cu trei copii;
 • 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

 

2. Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:

 • 75 de lei pentru familia cu un copil;
 • 150 de lei pentru familia cu doi copii;
 • 225 de lei pentru familia cu trei copii;
 • 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii;

 

3. Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

 • 107 lei pentru familia cu un copil;
 • 214 lei pentru familia cu doi copii;
 • 321 de lei pentru familia cu trei copii;
 • 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii;

 

4. Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:

 • 102 lei pentru familia cu un copil;
 • 204 lei pentru familia cu doi copii;
 • 306 lei pentru familia cu trei copii;
 • 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii;

 

Ce documente sunt necesare pentru întocmirea dosarului privind acordarea alocației pentru susținerea familiei:

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de susținere a familiei se depun la Serviciul Susținerea Familiei și Copilului din cadrul Direcţiilor de asistenţă socială și cuprind:

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere (care poate fi descărcată de aici);
 • Acte de identitate (carte de identitate pentru soţ şi soţie sau, după caz, pentru partener şi partenera, certificat/e de naştere pentru copil/copii sau, după caz, carte de identitate);
 • Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
 • Certificat de căsătorie;
 • Hotărâre judecătorească de divorţ;
 • Hotărâre judecătorească încredinţare minor/i cu stabilirea pensiei de întreţinere;
 • Hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
 • Hotărâre judecătorească privind arestul preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau pedeapsă privativă de libertate;
 • Certificat de deces;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.