27 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

CEI DI DIASPORA ȘI RUDELE DE GRADUL 1 ALE ACESTORA POT BENEFICIA DE 200 MII LEI

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”, destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întîi ale acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri, a fost cu succes implementat de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), fapt care a contribuit la prelungirea acestuia pînă în anul 2018.

Scopul Programului constă în mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova, plecați peste hotarele ţării, în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova, prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Obiectivele Programului sînt următoarele:

  • creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
  • sporirea abilităţilor antreprenoriale în rîndul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
  • stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe;
  • facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
  • promovarea culturii financiare şi a economiilor.

În cadrul Programului, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de pînă la 200 mii lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE.

PARE 1+1 tinde să faciliteze și în continuare accesul la finanţare al migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranţilor și crearea unei pîrghii pentru introducerea inovaţiilor şi know-how-urilor.

Specificăm, că pe parcursul implementării Programului au beneficiat de instruire în domeniul antreprenorial 1292 lucrători migranţi şi rude de gradul I ale acestora. Au fost finanțate 717 întreprinderi, inclusiv, 357 din acestea nou-create. Suma granturilor transferate în cadrul Programului a constituit cca. 125 mil. lei. Investiţiile efectuate în economie de către beneficiarii Programului au depăşit 340 mil. lei. Remitențele beneficiarilor Programului provin din 40 state ale lumii, preponderent din: Italia, Rusia, SUA, Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Franța și România.

Persoana de contact este dna Daniela Dascaliuc, șefa Direcţiei Finanţarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ODIMM. Telefon de contact 022 22 50 01; e-mail: d.dascaliuc@odimm.md.