22 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

AMENZI URIAȘE DATE PENTRU LIPSA IGIENEI ÎN FABRICILE DE PÂINE

Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și cea a municipiului București au desfășurat 5.896 de controale în unitățile din industria agroalimentară, în ianuarie, în urma cărora au fost aplicate 71 de amenzi contravenționale, în valoare de 97.400 de lei, și 81 de avertismente, potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Instituția precizează că unitățile din industria agroalimentară care au fost controlate desfășoară activități în următoarele domenii de activitate: fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice precum și unități de depozitare pentru produse alimentare, semințe, legume și fructe.

Controlul unităților a vizat aspecte privind calitatea spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum și cele de depozitare ale materiilor prime și ale produselor finite, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igienă și de funcționare a unităților.

«Neconformitățile constate și sancționate au fost cele privind: respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereți, tavan, paviment, spații, proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, iluminat, sifoane pardoseală, substanțe dezinfectante, mese, sursă apă caldă, programe igienă, frigider, mucegai), documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare), produsele alimentare (etichetare, buletine analiză, ambalare), documentare (documente însoțitoare, trasabilitate), personalul (echipament protecție, fișe aptitudini, control sănătate), altele (înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, comercializare, compatibilități)», se spune în comunicat.

Cele mai mari amenzi au fost aplicate în Capitală și în județele Dâmbovița, Ilfov și Sibiu.

În Dâmbovița, valoarea amenzilor aplicate a fost de 18.000 lei. Acestea au fost date pentru depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreținerea igienică a spațiilor și a ustensilelor de lucru, deficiențe de etichetare, lipsa documentelor de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

În București, amenzile — de 11.000 lei — au fost date pentru ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare în vederea depozitării, transportului și valorificării și comercializarea acestora neetichetate, nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite.

În Ilfov și Sibiu au fost aplicate amenzi în valoare de câte 12.000 lei, pentru lipsa documentelor necesare pentru demonstrarea trasabilității și, respectiv, pentru neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, absența procedurilor, a buletinelor de analiză și a graficelor de monitorizare a temperaturii;

ANSVSA precizează că în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.