16 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII ÎN ROMÂNIA-2016

Conform Legii nr.61/1993, toti copiii cetateni romani, straini sau apatrizi care domiciliaza in Romania, au dreptul la alocația de stat.

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii,cuantumul acesteia fiind de:

a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 84 lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

Atunci când împlinesc 14 ani, copiii pot primi direct alocaţia de stat, dacă reprezentantul lor legal încuviinţează acest lucru. Totodată, alocaţia se plăteşte direct liceniilor de peste 18 ani în baza unei cereri.

Acte necesare

  • Cerere tip;
  • Certificat naştere copil -original şi copie;
  • B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;
  • dosar cu şina;
  • în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar, este necesara anexarea unui extras de cont (exclus Banca Italiana, Banca Millenium);
  • în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

 

Observatii:

  1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate aleambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL
  2. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic sau la sediul D.A.C. Iasi, angajaţii Serviciului Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii pentru detalii.
  3. IMPORTANT – La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

Pentru copiii născuţi în U.E.

– CERTIFICAT NAŞTERE COPIL – copie şi original
– BULETINE /CĂRŢI IDENTITATE PĂRINŢI – copie şi original
– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)
– Dosar
– Formularul E 411/Adeverinţă de la instituţiile abilitate (din ţara unde s-a născut copilul) sau adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

Pentru copiii născuţi în Republica Moldova

– CERTIFICAT NAŞTERE COPIL – copie şi original
– BULETINE /CĂRŢI IDENTITATE PĂRINŢI – copie şi original
– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)
– Dosar
– Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
– Acordul celuilalt sot (declaraţie scrisă de mână), dupa modelul de mai jos.

 

ATENŢIE!

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

                                                Nume si prenume: _____________________

Data:_______________________________

                                                Semnatura: __________________________

 

 ATENŢIE! NOU

Pentru copiii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi in UE şi Republica Moldova

Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.

Dacă nu este prezentată negaţia/adeverinţa menţionată mai sus, este necesar ca angajaţii DAC să efectueze o anchetă socială la domiciliu, din care să rezulte că părintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocaţia de stat locuieşte împreună cu copilul, în  România.