9 diciembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ALEXANDRU PETRESCU: ROMÂNIA ESTE PREGĂTITĂ SĂ DEVINĂ MEMBRU OCDE

Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a moderat, astăzi, panelul “Reforme destinate atragerii investițiilor străine directe și îmbunătățirii competitivității în Europa de Sud-Est”, organizat în deschiderea conferinței Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), participarea ministrului înscriindu-se în demersul României de a deveni membru OCDE.

”Obținerea statutului de membru OCDE, pentru care România este pregătită, ne va oferi o recunoaștere în plus a progreselor economico-sociale ireversibile pe care le-am înregistrat și va constitui un mesaj de încredere pentru investitorii străini în economia românească”, a declarat ministrul Alexandru Petrescu.

alex petrescu-ocde2Evenimentul OCDE, de înaltă reprezentare și cu relevanță majoră pentru dezvoltarea țărilor din Europa de Sud Est, dezbate problematica stringentă comună a statelor din zonă privind modalități de creștere a volumului de investiții străine și promovare a exporturilor în directă legătură cu competitivitatea economiilor naționale.

Astfel, reprezentanții OCDE și ai Comisiei Europene au promovat necesitatea dezvoltării unui model economic nou în zonă, bazat pe integrarea în economia UE, intensificarea relațiilor economice ale țărilor din regiune și valorificarea legăturilor istorice și economice tradiționale ale acestora.

”A avea o platformă comună de atragere de investiții pentru Europa de Sud-Est este esențial pentru creșterea competitivității regiunii, investițiile străine directe fiind un motor al extinderii capacitaților de producție în zonă, al creșterii componentei tehnologice în economie și al accesării cu succes a piețelor internaționale.

Deși s-au făcut progrese semnificative în regiune în acest domeniu, trebuie să accelerăm efortul comun de a stimula atragerea investițiilor de calitate, astfel încât impactul sinergic să se reflecte în reducerea disparității de dezvoltare față de țările Europei de Vest”, a precizat Alexandru Petrescu.

alex petrescu-ocdeConferința explorează, pe parcursul a două zile, diferite modalități de creștere a capacitații regiunii de a atrage investiții străine și de a asigura o dezvoltare socio-economică incluzivă și durabilă, participanții împărtășind experiențe regionale și cele mai bune practici internaționale în sprijinirea reformelor de impact în domeniu.

România continuă identificarea și implementarea celor mai adecvate abordări de politici economice și sociale pentru atragerea de investiții sustenabile și asigurarea unei dezvoltări durabile în linia programului de guvernare și a liniilor directoare europene de dezvoltare.

”Intensificarea reformelor la nivel național cu accent pe configurarea legislației în domeniul parteneriatului public-privat și pe o nouă filozofie privind abordarea și susținerea proiectelor de investiții străine directe, constituie elemente prioritare pentru Guvernul României în direcția realizării obiectivului fundamental de creștere a volumului de investiții străine directe în țara noastră”, a afirmat ministrul Petrescu.

Conferința reunește reprezentanți la nivel înalt ai economiilor din 10 state din Europa de S-E, decidenți din 35 de țări membre ale OCDE, profesori universitari, antreprenori de succes, membri ai organizațiilor partenere internaționale și experți în domeniu.

Biroul de Presă
Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat
Tel.: 021 20 25 152
e-mail: birou_presa@imm.gov.ro
presa.ministermediudeafaceri@gmail.com