7 diciembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

25 OCTOMBRIE- ZIUA DEDICATĂ EROILOR ȘI A ARMATEI ROMÂNE

Cu prilejul Zilei Armatei Române, celebrată an de an pe 25 octombrie, deputatul PSD de Vrancea, Angel Tîlvăr ne-a trimis un comunicat de presă pentru a cinsti memoria înaintașilor.

”An de an, pe 25 octombrie, marcăm un moment istoric de rezonanţă pentru întregirea noastră ca naţiune.  La această dată, în anul 1944, militarii români eliberau ultimele palme de pământ ale Transilvaniei de Nord, localităţile Carei şi Satu Mare, smulse din trupul ţării prin aberaţia Dictatului de la Viena.

Onorăm astfel curajul atâtor eroi care, atunci şi de atâtea alte ori de-a lungul secolelor, au pus dragostea faţă de patrie şi popor mai presus decât orice.  Generaţie după generaţie, ne plecăm fruntea cu respect şi recunoştinţă pentru sacrificiul acestor exemplari înaintaşi. Memoria lor este veşnică, deodată cu preţuirea noastră pentru toţi veteranii de război şi văduvele acestora.

Onorăm, totodată, această instituţie naţională care, cu dăruire şi devotament dincolo de cuvinte, s-a aşezat întotdeauna, în fiecare clipă de încercare, în apărarea şi în sprijinul nostru, al tuturor. Reazăm neclintit pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării, Armata Română, cea de ieri, de azi şi de mâine, reprezintă un simbol perpetuu pentru ceea ce înseamnă patriotismul şi onoarea.

Ziua Armatei Române poartă gândul nostru bun şi încrederea noastră neclintită către toţi militarii noştri din ţară şi din teatrele de operaţiuni de peste hotare.  Într-o lume plină de ameninţări crescânde şi de conflicte complexe, departe de tot ceea ce le este drag, ostaşii României ne fac cinste prin înaltul lor simţ al datoriei şi prin profesionalismul cu care se achită de misiunile care le sunt încredinţate oriunde în lume.  Fie că este vorba despre combaterea terorismului, despre menţinerea păcii ori despre operaţiuni umanitare, prin ei şi datorită lor, ţara noastră îşi demonstrează implicarea în respectarea tuturor parteneriatelor sale regionale şi internaţionale.

Prin decizia alocării a 2% din PIB pentru apărare pe o perioadă de zece ani, prin importantele programe de înzestrare şi de modernizare a forţelor armate pentru perioada 2017 – 2026, prin găzduirea şi creşterea numărului de exerciţii de antrenament, precum şi prin măsurile luate în vederea optimizării vitezei de reacţie şi dezvoltării unor structuri de comandă şi control integrate, România îşi reafirmă poziţia de partener consecvent şi activ în faţă oricăror factori de instabilitate din zonă, ca şi în faţa unor ameninţări care se profilează pregnant la nivel global.

Aşa cum au relevat şi recentele dezbateri şi rezoluţii ale celei de-a 63-a reuniuni ale Adunării Parlamentare NATO, desfăşurată luna aceasta la Bucureşti, ţara noastră are o contribuţie semnificativă în consolidarea flancului estic al Alianţei. Evoluţiile geopolitice din ultima perioadă, în special cele din regiunea Mării Negre, impun o vigilenţă sporită, o acţiune integrată şi o prezenţă aliată înaintată în această zonă. Fenomenele conexe, aşa cum sunt potenţialul de sporire al gradului de ameninţare teroristă ori dezvoltarea unor noi rute de migraţie aşează România în prima linie de răspuns pentru astfel de evoluţii.  În acest context extrem de sensibil şi în faţa tuturor acestor provocări, Armata romană îşi demonstrează, zi de zi şi ceas de ceas, pregătirea de excepţie şi profesionalismul.

Nu trebuie să uităm niciun moment că dincolo de prevederile parteneriatelor noastre şi de cele ale tratatelor internaţionale semnate, dincolo de dezvoltarea tehnologiei şi tehnicii de luptă, se află oamenii, militarii români. Lor le închinăm această zi, către ei se îndreaptă gratitudinea noastră! Către ei merg salutul frăţesc şi respectul nostru! Ei ne sunt model de dăruire şi de patriotism şi tot lor le adresăm gândurile noastre de mulţumire, ca şi urările noastre de sănătate şi de succes!

Cinste tuturor celor care au purtat sau poartă cu mândrie uniforma oştirii române! Dumnezeu să îi binecuvânteze!»

Angel TÎLVĂR

DEPUTAT PSD DE VRANCEA